Malauradament, en el context actual, per a poder desenvolupar la nostra activitat professional amb seguretat -i seguint les recomanacions i pautes publicades per diferents Societats Mèdiques (1,2), ens trobem que els nostres proveïdors tenen una ruptura d’estoc des de fa pràcticament un mes i mig, pel que no ens poden cobrir la necessitat d’Equips de Protecció Individual requerits.

Per altra banda la situació d’Emergència Sanitaria també fa que estem a disposició del Servei Públic de Salut en una dedicació canviant i poc programable.

Finalment la necessitat d’exploració clínica i d’actuació terapèutica o instrumental durant la consulta Orl també fa, en la nostra opinió, poc resolutiva i imprecisa la teleassistència.

Per aquests motius la consulta romandra temporalment tancada durant aquest període d’Estat d’ Alarma.

1. Confederation of European Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery.
2. Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.

Serveis

Consulta diària per metge especialista

Equip quirúrgic i instrumental pel tractament de la patologia quirúrgica ORL més habitual

Exploració vestibular computeritzada: Videonistagmografia

Cribratge auditiu neonatal: Otoemissions acústiques

Audiometria liminar i supraliminar

Endoscòpia nasal i laríngia

Veure tots els serveis