Disfonia i problemes de veu

¿Què és?

Tots som conscients de la importància que és la veu en la societat actual, la societat de la comunicació i dels serveis fa que el nostre ús de la veu sigui cada vegada més extens i intens; a més la veu transmet les nostres emocions i és un element més de la nostra identitat.

 

Per això les alteracions de la veu (disfonías) i els problemes derivats del seu abús o mal ús constitueixen un element cada vegada més freqüent d’atenció i consulta a l’especialista. Amb independència que tota disfonia (ronquera) amb més de 2 setmanes d’evolució hauria de ser valorada per un metge que li explori la laringe.

 

La laringe és l’òrgan en què l’aire espirat es transforma en so, i encara que es requereixen altres òrgans: faringe, cavitat oral … per a la formació de les paraules i és el cervell el que codifica i descodifica el llenguatge verbal, el otorinolaringòleg és el metge especialista en millor disposició per al seu estudi.

afonia

Com podem estudiar i tractar el seu problema de Veu al Centre Mèdic ORL Sabadell?

Fibrorinolaringosocopia:

Amb un fibrolaringoscopi flexible i càmera d’alta resolució podem estudiar totes les vies aèries: nas, faringe i laringe sense interferir en la parla, el que permet diagnosticar lesions o alteracions de funcionalisme.
A més si li sumem llum estroboscòpica podem estudiar les alteracions de la vibració de les cordes vocals.

Video M cruz Carazo retallat: normal

Telelaringoscopia:

Disposem de diferents telelaringoscopios que permeten una millor qualitat d’imatge de la laringe (de les cordes vocals en particular) i les seves característiques funcionals i anatòmiques.

Vídeo de Francisco sin vídeo: vergeture.

Anàlisi acústica:

L’emissió vocal pot ser objecte també d’estudi de les seves característiques acústiques. Disposem de programes informàtics que permeten el registre i identificació de les mateixes

Imatge d’espectrograma

La seva alteració de veu ho pot avaluar responent al “índex de discapacitat vocal (” Voice handicap index “, que li pot ia orientar sobre si pateix o no un problema de veu:

 • F1. La gent em sent amb dificultat a causa de la meva veu
 • F2. La gent no m’entén en llocs sorollosos
 • F8. Els meus problemes amb la veu alteren la meva vida personal i social
 • F9. Em sento desplaçat de les converses per la meva veu
 • F10. El meu problema amb la veu afecta el rendiment laboral
 • P5. Sento que necessito tensar la gola per produir la veu
 • P6. La qualitat de la meva veu és impredictible
 • E4. La meva veu em molesta
 • E6. La meva veu em fa sentir certa minusvalidesa
 • P3. La gent em pregunta: què et passa amb la veu?

Tractament:

Un bon diagnòstic és la base per a un bon tractament.

La reeducació vocal és un pilar bàsic del tractament dels problemes funcionals de la veu. El nostre centre disposa d’un especialista en logopèdia i foniatria: el Sr. Joan Pacual.

Quan ja hi ha una lesió orgànica, pot ser necessari un tractament quirúrgic. La Microcirurgia de laringe està entre les ofertes quirúrgiques del nostre centre.

El tractament farmacològic és un complement (de vegades l’únic) necessari per millorar el problema de veu puntual.

Sense oblidar que el millor tractament és la prevenció, hi ha guies i consells per prevenir els problemes de la veu, que els resumim a continuació:

 • No fumeu.
 • Eviteu els menjars picants i les begudes molt fredes o molt calentes.
 • Eviti els ambients carregats de fums i / o pols i gasos de productes irritants.
 • Limiteu la quantitat de temps de parla, molt especialment quan pateixi infeccions respiratòries de vies altes.
 • Utilitzeu un to i intensitat de veu òptima: ni cridi ni rigui massa fort.
 • Eviteu parlar per sobre d’un ambient sorollós.
 • No confirmi verbalment tot el que parla el seu interlocutor, mantingui repòs de veu mentre escolta.
 • Reduïu la velocitat de la parla i parli pausadament.
 • Eviteu l’aclariment continu de la veu, així com la raspera i la tos.
 • Eviti parlar durant l’esforç o exercici físic.
 • Eviteu postures tenses en parlar, intenti relaxar els músculs de les espatlles i coll.
 • Prengui abundant de líquids.