Hi sent bé el seu fill

És un nounat?

Es calcula que aproximadament 1 de cada 1000 nens neixen sords, i fins un 4 % presenten pèrdues auditives menys severes.

Aquests fets interfereixen en adquirir i desenvolupar el llenguatge oral. (El període més important pel desenvolupament del llenguatge és l’anterior als 3 anys)

És ja a un lactant o més gran ?

Entre un 5 i un 8% dels nens presenten pèrdues auditives menys severes, o les desenvolupen durant la infància, algunes de forma transitòria.

En el 70% dels casos és la sospita dels pares la que permet identificar-los inicialment.

La valoració del desenvolupament del llenguatge és una eina útil per a fer el diagnòstic de sospita.

També s’aconsella una valoració audiomètrica al inici de l’edat escolar, per a descartar petites pèrdues no sospitades.

hi_sent_be_el_seu_fill

Què és un estudi auditiu neonatal mitjançant otoemissions acústiques?

És una prova del funcionalisme del sistema auditiu.

Estudia l’estat de l’oïda interna.

No és dolorosa i no precisa de la col·laboració del nen/a.

És ràpida i sensible: més del 90% dels nadons amb problemes auditius són detectats.

Contacti amb nosaltres si desitja:

  • Efectuar aquest estudi de despistatge de pèrdua auditiva en el seu fill nounat.
  • Efectuar un estudi otològic i auditiu al seu fill de qui sospita una pèrdua auditiva.
  • Conéixer pautes de l’evolució del llenguatge segons l’edat.